Priser

Ale priser er inkludert MVA.

Kjøring, parkering og bompenger kommer i tillegg.

Kompliserte oppdrag ( svært store bygg, komplisert planløsning og andre ting som medfører ekstra tid på befaring faktureres tillegg til veiledende priser


Tilstandsrapport

Leilighet under 80 kvm. 

kr 6 000.- 

Leilighet over 80 kvm. 

kr 7 000.- 

Enebolig, rekkehus, tomannsbolig under 200 kvm

kr 12 000.- 

Enebolig, rekkehus, tomannsbolig over 200 kvm

kr 14 000.- 

Enebolig, rekkehus, tomannsbolig over 350 kvm

kr 15 000.- 

Tilleg ekstra leilighet i bolig

kr 3 000.- 

Tilleg for naust, garasje, utvendig bod etc.

kr 1 500.- 

Oppdatering av tilstandsrapport med ny befaring etter 6 mnd. iht. NT sine retningslinjer - Utføres iht. medgått tid

Klikkavgift på kr. 250,- for generering av ny rapport kommer i tillegg.

Prisene inkluderer ikke gebyrer for innhenting av nødvendige dokumenter som godkjente tegninger, opplysninger fra forretningsfører somfører boligopplysninger, rekvirering av årsberetning med regnskap etc.

Timearbeid

Standart time

kr 1250.- 

Timer ved lengre oppdrag

etter avtale