Tilstansdrapport

Tilstandsrapport kreves av myndighetene, men det er også "helsesjekk" på deres bolig eller hytte. Det er en viktig ordning for at eiendomshandel blir ærlig og mest mulig knirkefri. Ingen har lyst på noen regresskrav eller bare krav til utbedring av mangler som ikke var opplyst ved salget.